Kuusamon erikoissairaanhoito

Kuusamon erikoissairaanhoito

Tiesitkö, että sinulla on oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkasi mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Yhdessä lääkärisi kanssa voitte nyt päättää, missä erikoissairaanhoidon yksikössä haluat saada hoitoa.

Kuusamon korkeatasoiset erikoissairaanhoidon palvelut hoidetaan yhdessä kotimaisen terveyspalveluyritys Coronarian kanssa.

Valitse Kuusamo, kun tarvitset erikoissairaanhoitoa – asuitpa missä päin Suomea tahansa. Kysy lisää valinnanvapaudesta Kuusamon erikoissairaanhoidon palvelunumerostamme:

 020 780 6395

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus

Vuoden 2014 alusta lähtien suomalaisilla on ollut vapaus valita hoitopaikkansa mistä tahansa julkisen sektorin sairaalasta, kun tarvitaan erikoissairaanhoitoa. Valinta tapahtuu yhteistyössä työterveys-, terveyskeskus- tai yksityislääkärin kanssa, joka arvioi erikoissairaanhoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen sairaalaan, jonka te yhdessä valitsette. Lääkäri varmistaa ennen lähetteen lähettämistä, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa.

Haluatko tietää lisää valinnanvapaudesta? Ota yhteyttä Kuusamon erikoissairaanhoidon palvelunumeroomme:

 020 780 6395

Lisää tietoa hoitopaikan valinnasta

                    Kuusamossa hoidetaan seuraavien erikoisalojen potilaita ja sairauksia

 

Poliklinikkapalvelut

Gynekologia
Gastrokirurgia
Kardiologia
Keuhkosairaudet
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Neurologia
Ortopedia
Radiologia
Reumataudit
Silmätaudit
Sisätaudit
Urologia

 

Leikkauspalvelut

Gynekologia
Gastrokirurgia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Ortopedia
Silmätaudit
Urologia


Lähetteen kautta järjestetyn erikoissairaanhoidon kustannukset ohjataan aina kotipaikkakunnan maksettavaksi. Kela korvaa matkakustannukset yleensä lähimmän hoitopaikan mukaan. Potilas maksaa hoidosta käynti-, päiväkirurgia- tai hoitopäivämaksun, jotka ovat seuraavat:

Poliklinikkakäynti: 41,70 € / käynti
Hoitopäivä: 22,80 € / vrk
Päiväkirurgia: 136,80 € / toimenpidepäivä
Lyhytaikainen laitoshoito: 49,50€ / hoitopäivä

Lisää tietoa asiakasmaksuista
Potilaalle

Potilaalle

Tarvitset erikoissairaanhoitoon terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteen. Lääkäri varmistaa ennen lähetteen lähettämistä, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Tämän jälkeen lähetteen vastaanottanut sairaala toimittaa tietoa jatkotoimenpiteistä.


Hoidon saatavuus

Hoitoon pääsyn perusteet ovat koko Suomessa yhdenmukaiset, ne on linjannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kun lääkärisi on lähettänyt lähetteen uuteen hoitopaikkaan, hoidon tarve arvioidaan hoitopaikassa joko lähetteen tai lisätutkimusten avulla. Arviointi tulee aloittaa kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Mahdolliset lisätutkimukset arvioinnin selvittämiseksi tulee suorittaa kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta. Hoitoon on päästävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidontarpeen arvioinnista. Hoidon saatavuudessa huomioidaan hoidon edellyttämä kiireellisyys.

Lisätietoja hoitoonpääsystä saat soittamalla Kuusamon erikoissairaanhoidon palvelunumeroomme:

 020 780 6395

Lääkärille

Lääkärille

Kun toteat potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, tee yhdessä potilaan kanssa päätös hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Lähetteestä tulee näkyä potilaan tiedot hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten, mitä tutkimuksia ja hoitoja potilaalle on jo tehty. Mukaan liitetään kaikkien tehtyjen tutkimusten ja laboratoriokokeiden tulokset. Samalla sinun tulee varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Lisätietoja erikoissairaanhoitoon lähettämisestä Kuusamoon antaa Kuusamon erikoissairaanhoidon palvelunumeromme:

 020 780 6395


Kuusamossa tuotettavat erikoisalat

 

Poliklinikkapalvelut

Gynekologia
Gastrokirurgia
Kardiologia
Keuhkosairaudet
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Neurologia
Ortopedia
Radiologia
Reumataudit
Silmätaudit
Sisätaudit
Urologia
Suun terveydenhuollon ESH

 

Leikkauspalvelut

Gynekologia
Gastrokirurgia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Ortopedia
Silmätaudit
Urologia

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kysy lisää valinnanvapaudesta

Kuusamon erikoissairaanhoidon palvelunumero:

020 780 6395

 

Kuusamon terveyskeskus

Raistakantie 1, 93600 Kuusamo